Tasques d'estiu DIBUIX TÈCNIC I


PER ALS ALUMNES DE DIBUIX TÈCNIC I

IMPORTANT: Teniu en compte que els treballs i continguts que apareixen més amunt són els més recients. Per tant, per fer les tasques de recuperació heu de començar desplacant-vos per aquesta plana fins trobar les unitats didàctiques primeres per recuperar més abaix. 

Així, l'ordre adient per repassar seria: 

1.- SISTEMA DIÈDRIC
2.- SITEMA AXONOMÈTRIC-PERSPECTIVA ISOMÈTRICA

3.- PERSPECTIVA CAVALLERA
EXERCICI 4.I un altre més: 

E= 1:1EXERCICI 3.- Aquest és molt fàcil, ànim!


E= 1:1
EXERCICI 2.-


TASQUES DE RECUPERACIÓ 3: PERSPECTIVA CAVALLERA
La perspectiva cavallera és també una projecció cilíndrica i basada en el sistema axonomètric, només que en aquest cas es tracta d'una projecció cilíndrica obliqüa (i no ortogonal, com la isomètrica). La figura es projecta -igual que en isomètrica- sobre un triedre trirectangle, però en aquest cas els eixos duen una posició diferent:

- Z i X formen sempre un angle recte.
- Y pot dur qualsevol obliqüitat.

Fixau-vos bé en les posicions d'ús més freqüent en perspectica cavallera. Segons a quina cara de la figura ens interessi donar-li prioritat es tria una o una altra posició: 

D'allò es dedueix que en aquesta perspectiva les mides paral·leles a Z o a X mantenen la mida real, i només les dimensions paral·leles a Y, que es representen obliqües, pateixen una reducció. Aquesta reducció pot ser qualsevol, però també se sol triar d'entre les més utilitzades: 1/2, 2/3, 3/4.

No obstant això, s'ha de tenir en compte que si la figura sencera s'hagués de fer a escala, a les arestes i mides paral·leles a Y se'ls hauria d'aplicar en primer lloc l'escala de tota la figura, i després l'escala de reducció per a l'eix Y.

Aquí un parell d'exemples:

I una figura un poc més elaborada:


 • Fixau-vos bé en el resultat de l'exercici. Per practicar, podeu provar de reproduir-lo sabent com vos ha de quedar.


 • TRAÇAT DE CIRCUMFERÈNCIES EN PERSPECTIVA CAVALLERA:
- Si la circumferència (o part d'una circumferència) està situada paral·lelament al pla que determinen els eixos X i Z, aquesta es veurà en magnitud vertadera, per la qual cosa es dibuixa talment amb el compàs, no pateix cap reducció ni deformació.
- En canvi, si es troba situada paral·lela al pla que determinen els eixos Y i Z o X i Y estarà  situada obliquament, i s'ha de fer el traçat d'una el·lipse:
No obstant, aquí teniu un tutorial que vos pot ajudar. Mirau-lo amb atenció!:

https://youtu.be/PSwtPafJwOM


 •  EXERCICIS DE PERSPECTIVA CAVALLERA:


 • EXERCICI 1: - eix Y situat a 135 graus, és a dir, traçat per la bsiectriu dels eixos Z i X.
                             - reducció per a Y, 3/4.
                             - com a referència, cada quadret de la figura fa 7mm de costat (però NO 
                               ho dibuixeu en paper quadriculat).PERSPECTIVA AXONOMÈTRICA-ISOMÈTRICA (Continuació)

Darrer exercici de perspectiva isomètrica.-
 • Aquí teniu un per fer-ho amb escala. Ja sé que si em feu una foto no podré veure-ho amb la mida real, per la qual cosa vos deman que sigueu molt clars en la resolució gràfica, ja que quedi com quedi la foto puc establir la proporció amb la mida de la imatge que vos envio.
EXERCICI 6

 • Un poc d'ajuda extra per visualitzar els volums:

 • Un pic que ja tenim entesa a grans trets la representació de figures en perspectiva axonomètrica-isomètrica el pas següent és el de DIBUIXAR CORBES EN PERSPECTIVA ISOMÈTRICA.

Aquí vos deix un parell d'enllaços a vídeos de youtube que ho expliquen molt bé. Vos don més d'un perquè allò que no entengueu bé en un pot ser ho entendreu bé en un altre. Esper que quedeu agraïts a les persones que han fet aquests vídeos i que ens faciliten, a vosaltres i a mi, el treball des de casa en aquesta etapa de l'estat d'alarma pel Covid-19.

https://youtu.be/gR4iK5K60n0

https://youtu.be/4ESDKEL9byU

https://youtu.be/k-wCZyOaFmk

Ara que ja heu mirat els tutorials, unes indicacions que vos ajudaran:


 • Sempre trobareu una circumferència sencera, mitja o un quart de circumferència, en les figues que vos pos com a exercicis.
 • Cada pic heu de començar dibuixant el quadrat (si és sencera o un quart), o el rectangle (si és mitja) on aniria inscrita la corba. SEMPRE.
 • Pensau que cada circumferència no és mai només una, perquè com que les figures tenen volum sempre l'haurem de repetir per acabar de definir aquella part de la figura.
 • Recordau que en les figures que estan acotades (tenen les cotes o mides indicades) no es solen posar mides que siguin fàcils de deduir. I que de les circumferències coneixerem el radi.
 • I els exercicis són els següents:

EXERCICI 5


EXERCICI 4


 EXERCICI 3TASQUES DE RECUPERACIÓ 2:  la PERSPECTIVA AXONOMÈTRICA. (6 exercicis)

- La PERSPECTIVA AXONOMÈTRICA és un sistema de representació molt utilitzat per representar volums. El volum de la figura es construeix a partir de les seves vistes en sistema dièdric: alçat, planta i perfil. És per tant fonamental entendre bé primerament el dièdric. 

 • A continuació vos don un enllaç per visualitzar un tutorial que explica quina cosa és aquest tipus de representació, que potser recordareu varem comentar quan varem parlar de SISTEMES DE REPRESENTACIÓ (mirau també les fotocòpies que vos vaig donar en aquell moment):  https://youtu.be/2s5udc5Q8O8
 • O sigui, que el primer que farem serà PERSPECTIVA AXONOMÈTRICA-ISOMÈTRICA (simplificarem anomenant-la només Persepctiva Isomètrica). A continuació, un altre tutorial sobre com posar els eixos i començar a dibuixar la figura a partir de les seves vistes dièdriques: https://youtu.be/g--3EP5wf9c
 • Aquí, un altre exemple de construcció:

 • Un pic entès com funciona aquest tipus de representació, heu de començar fent la plana següent. EXERCICI n. 1


 • Archivo:Vistas-izq-01.pdf
  Aquesta plana és molt fàcil, i són figures parescudes a les que ja heu fet. No importa imprimir la plana, basta copiar les vistes com aquí per fer la perspectiva. Sí vos convé fer un cub en quadrícula de quadradets com es veu, de la mida que volgueu. 


  • També pensau que sempre podeu consultar qualque plana web molt útil i visualment atractiva i accessible: 
  • Aquesta de PDD (Profesor De Dibujo): https://youtu.be/eGMxfHg3M9U
  • I també hi ha aquest altre canal de youtube útil, encara que en el vídeo de p. isomètrica aplica escales i noltros no ens posarem amb això pel moment: 10endibujo.com
      


  • En tenir fet l'EXERCICI n.1, aquí teniu el següent.

      EXERCICI n.2:  TASQUES DE RECUPERACIÓ 1: REPÀS DEL SISTEMA DIÈDRIC (6 planes d'exercicis)

  EXERCICI 1  EXERCICI 2  EXERCICI 3     Aquí teniu a continuació tres figures més per fer. Fixau-vos que s'han de dibuixar amb mides (mil·límetres), i en folis en blanc, no quadriculats. Triau l'alçat que trobeu més oportú, però posau bé el perfil al seu lloc i no vos equivoqueu! 
  No vos deixeu sense posar les ratlletes que ha de dur la línia de terra als seus extrems: són importants!! 

  EXERCICI 4
  EXERCICI 5


  EXERCICI 6

  Cap comentari:

  Publica un comentari