Tasques d'estiu aula UEECO

 


          

   TREBALL DES DE CASA
  AULA   UEECO3.- I MÉS COLOR: EL CONTRAST.


Ara que ja sabem un poc més sobre el color i les seves propietats, l'exercic següent és sobre el CONTRAST CROMÀTIC.
Quina cosa és el contrast? Ho podeu entendre fàcilment perquè en música i en la vida diària també s'utilitza aquest concepte. Vol dir que es diferencien molt les parts d'una obra, que cadascuna destaca individualment.
Mirau bé la presentació de diapositives que vos he penjat aquí. Darrera de la presentació ve explicat l'exercici que n'heu de fer.

Un pic entés, l'exercici és un dibuix lliure que tegui només quatre colors: dos colors complementaris en les formes, i altres dos en el fons. Per exemple, queda molt bé si feu una mena de bodegó, és a dir, objectes que trobam en una cuina (jerro, tassons, plats, fruites...), i assenyalau en cad objecte una part de llum i una d'ombra. A la llum li posau un color i a l'ombra el seu color complementari. Fixau-vos a les imatges d'exemple:Recordau que eles parelles de colors complementaris són:

vermell magenta  -------   verd
                        groc  -------   violeta
                 blau cyan -------   taronja

2.- SEGUIM AMB EL COLOR: CARACTERÍSTIQUES DEL COLOR.

Quan identificam un color normalment no deim "és blau" i ja està, sinò que sovint afegim un adjectiu qualificatiu per concretar una mica més. Aquest adjectiu va referit a una de les característiques del color. Són tres:

- MATÍS: la INFLUÈNCIA EN UN COLOR D'UN ALTRE COLOR. Si un color tomba cap a un altre, per exemple "groc verdós" o "vermell atoronjat"...

- VALOR: la LLUMINOSITAT o quantitat de llum que té, si és més clar o més obscur.

- SATURACIÓ: la seva INTENSITAT, si és un color pur o duu mescla d'altres colors.

  • EXERCICI 2 DE COLOR: 
  • Així,  heu de fer un exercici molt senzill. Aquí teniu el model. Les caselles han de fer 1'5 cm d'ample x 3cm d'alt, per tant la tira sencera fa 15cm de llarg i 3cm d'alt. El color que es posa a la primera casella no té perquè ser el que hi ha l'exemple, pot ser qualsevol però millor que sigui intens:
       MATÍS


3. EL COLOR II: HARMONIA
Ara també heu de mirar la presentació de diapositives que hi ha a continuació.  Deim que hi harmonia de colors, o HARMONIA CROMÀTICA, quan la imatge està dominada per un color general, amb variacions lleugeres de matís, de valor de o de saturació
  • EXERCICI 3 DE COLOR:
  • Mooolt fàcil. Heu de fer un dibuix lliure però l'heu de posar color de manera que quedi un harmonia. Pot ser una harmonia simple: UN SOL COLOR AMB DIFERÈNCIES DE VALOR (o sigui, més clar o més obscur), o una harmonia complexa: COLORS PARESCUTS, QUE ESTAN A PROP AL CERCLE CROMÀTIC. En aquest cas ha de quedar un color dominant tot el dibuix. Pot fer aplicant-hi una gamma cromàtica, de colors càlids (taronjes, grocs, marrons, vermells, ocres, verd oliva...) o de colors freds (blaus, violetes, verds blauosos...)

        1.- EL COLOR.

Després de mirar aquestes diapositives heu de fer una tasca molt sencilla:

Heu de copiar i emplenar de colors (amb els llapis de color) la làmina següent. Si la copiau, podeu fer la circumferència de 9cm de radi. Per dividir-la en 6 parts iguals recordau que el compàs ha de tenir  posada també la mateixa mida, 9cm.
     
2. El treball següent serà sobre les PROPIETATS DEL COLOR, que també surten descrites en aquestes diapositives que heu vist, però quan m'envieu  les fotos d'aquest treball del cercle cromàtic  comentarem el treball 2n.

Cap comentari:

Publica un comentari