INFORMACIÓ PER A ALUMNES PENDENTS
FEINES D'ESTIU. CURS 2017-2018

 (Informació per als alumnes amb l'assignatura suspesa 
en l'avaluació ordinària de juny de 2018)

ASSIGNATURA: EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I
CURS: 1r ESO
Per tal d'aprovar l'assignatura suspesa al juny els alumnes de 1r d'ESO han de presentar-se a l'examen corresponent en setembre, en la data i hora indicada a la plana web del centre.
 • L'examen serà sobre els mínims dels conceptes de geometria plana vists al curs:
       1- mediatriu d'un segment i bisectriu d'un angle    8- quadrat donat el costat
       2- rectes paral·leles i rectes perpendiculars          9- trapezi isòsceles donades
       3- copiar un angle                                                     les bases i l'altura
       4- divisió gràfica d'un segment en parts iguals     10- rombe conegudes les diagonals
       5- circumferència que passa per 3 punts              11- divisió de la circumferència en 6,
       6- triangle equilàter donat el costat                           8 i 12 parts. Traçat d'estrelles.                 7- triangle rectangle donats els catets                                                     
                      
 • La qualificació de l'examen comptarà un 50% de la qualificació total.
 • Al moment de l'examen és imprescindible presentar també les feines d'estiu, que comptaràn el 50% restant.
 • Les feines d'estiu a presentar són les següents:
 1. Treball de composició lliure a partir del punt: utilització correcta del compàs. Acabat a colors.
 2. Treball de mòduls: sobre una xarxa quadrada de 4cm, aplicant-hi color i repassant el traçat amb retolador punta prima.
 3. Treball de textures: treball lliure realitzat amb textures i a color. Hi han d'aparèixer els tipus de textures vists a classe (de calc, dibuixades, d'impressió i estergit).
 4. Treball de color: realització del cercle cromàtic (colors primaris i colors secundaris, valor, matís i saturació). S'ha de realitzar amb pintura al tremp.
 5. Treball de simetria axial: amb cartolina negra i efecte possitiu-negatiu.

 • Aquests treballs s'han de realitzar en làmina DIN A4 amb marge. El marge no pot estar retallat, ni la làmina manipulada. S'hauran d'elaborar amb el material adient.
 • A l'examen s'ha de dur el material necessari: compàs, goma i llapis.
 • Tots són treballs fets a classe al llarg del curs, no obstant això per a qualsevol dubte es pot consultar aquest blog de l'assignatura, més endavant en aquesta mateixa pàgina.


FEINES D'ESTIU. CURS 2017-2018

ASSIGNATURA: EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL II
CURS: 2n ESO
Per tal d'aprovar l'assignatura suspesa al juny els alumnes de 2on d'ESO han de presentar-se a l'examen corresponent en setembre, en la data i hora indicada a la plana web del centre.
 • L'examen serà sobre els mínims dels conceptes de geometria plana vists al curs:
 • Realització d’un pentàgon, octàgon i enneàgon inscrits en una circumferència.
La qualificació de l'examen comptarà un 50% de la qualificació total.
Al moment de l'examen és imprescindible presentar també les feines d'estiu, que comptaran el 50% restant.
 • Les feines d'estiu a presentar són les següents:
  1. Perspectiva cavallera de les vuit formes de combinar dos paral·lelepípedes formats per dos cubs cadascú.
  2. Fer un dibuix lliure amb colors saturats
  3. Fer un estudi del clarobscur d’un bodegó d’objectes de la cuina
  4. Fer un collage
  5. Fer un còmic en blanc i negre.

 • Aquests treballs s'han de realitzar en làmina DIN A4 amb marge. El marge no pot estar retallat, ni la làmina manipulada. S'hauran d'elaborar amb el material adient.
 • A l'examen s'ha de dur el material necessari: compàs, goma i llapis.
 • Tots són treballs fets a classe al llarg del curs.


FEINES D'ESTIU. CURS 2017-2018

ASSIGNATURA: EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL II
CURS: 3r ESO
Per tal d'aprovar l'assignatura suspesa al juny els alumnes de 3r d'ESO han de presentar-se a l'examen corresponent en setembre, en la data i hora indicada a la plana web del centre.
 • L'examen serà sobre els mínims dels conceptes de geometria plana vists al curs:
 • Realització d’un pentàgon, octàgon i enneàgon inscrits a una circumferència.
La qualificació de l'examen comptarà un 50% de la qualificació total.
Al moment de l'examen és imprescindible presentar també les feines d'estiu, que comptaran el 50% restant.
 • Les feines d'estiu a presentar són les següents:
   1. Perspectiva cavallera de les vuit formes de combinar dos paral·lelepípedes formats per dos cubs cadascú.
   2. Fer un dibuix lliure amb colors saturats
   3. Fer un estudi del clarobscur d’un bodegó d’objectes de la cuina
   4. Fer un collage
   5. Fer un còmic en blanc i negre.

 • Aquests treballs s'han de realitzar en làmina DIN A4 amb marge. El marge no pot estar retallat, ni la làmina manipulada. S'hauran d'elaborar amb el material adient.
 • A l'examen s'ha de dur el material necessari: compàs, goma i llapis.
 • Tots són treballs fets a classe al llarg del curs.


   
CONTINGUTS DE GEOMETRIA PLANA 
(Atendre als conceptes mínims especificats per a 1r d'ESO)

Traçats geomètrics fonamentals:


1. MEDIATRIUS I BISECTRIUS
Resultado de imagen de bisectriu d'un angle

2. TRAÇAT DE RECTES PARAL·LELES I PERPENDICULARS:
3. COPIAR UN ANGLE:
4. DIVISIÓ GRÀFICA D'UN SEGMENT:
5. CIRCUMFERÈNCIA QUE PASSA PER TRES PUNTS NO ALINEATS
Resultado de imagen de circumferencia que passa per tres punts

6. TRIANGLE EQUILÀTER DONAT EL COSTAT:
Resultado de imagen de triangle equilater donat el costat

7. TRIANGLE RECTANGLE DONATS ELS CATETS:
Resultado de imagen de triangle rectangle donats els catets

8. QUADRAT DONAT EL COSTAT:
Resultado de imagen de triangle equilater donat el costat

 9. TRAPEZI ISÒSCELES DONADES LES BASES I L'ALTURA:
Resultado de imagen de trapezi isòsceles donades les bases i l'altura
10. ROMBE DONADES LES DIAGONALS:
Imagen relacionada


11. DIVISIÓ DE LA CIRCUMFERÈNCIA EN 6 PARTS IGUALS: ESTRELLA DE 6 PUNTES
Resultado de imagen de hexagon estrellat
 • Divisió de la circumferència en 8 parts iguals: estrelles i polígons estrellats de 8 puntes: amb la bisectriu de cadascun dels angles rectes determinem ela altres 4 vètrex de l'octàgon:


Resultado de imagen de division de la circunferencia

 • Divisió de la circumferència en 12 parts iguals: estrelles i polígons estrellats de 12 puntes:


 •     Des d'A, D, G i J s'ha de dibuixar un arc amb mida igual al radi de la             circumferència, trobant així els altres vèrtex de l'octàgon.Resultado de imagen de division de la circunferencia


Per a 2n i 3r d'ESO, a més :

 • Pentàgon inscrit en una circumferència: ho podràs trobar en aquest enllaç:
                                   https://www.youtube.com/watch?v=I6685SEB4mw
 • Enneàgon inscrit en una circumferència: ho podràs trobar en aquest enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=wJmhKQ37TSI

INFORMACIÓ PER ALS TREBALLS QUE S'HAN DE FER PER RECUPERAR : 1r d'ESO


1. Treball del punt

El treball s'ha de fer basat en el punt com a composició, per a demostrar la utilització correcta del compàs. S'hi ha daplicar color i repassar amb retolador i amb compàs. Aquí hi ha la informació donada en classe:

2. Treball de mòduls geomètrics:

 • El treball de modulació s'ha de fer sobre una xarxa de quadrats de 5cm de costat. El mòdul ha de ser senzill i anar girant en quatre posicions, sobre cadascuna dels seus costats. Aquí hi ha la informació donada en classe:3. Treball de textures:


El treball és una composició lliure en la que han d'aparèixer tots els tipus de textures treballats. És important fixar-se en la diapositiva que especifica quins són aquests tipus de textures.
 4. Treball de color: el cercle cromàtic

S'ha d'elaborar un cercle cromàtic com el fet a classe, amb la divisio de la circumferència en 6 parts, i afegint-hi les característiques del color:  el valor, el matís i la saturació. I s'ha de pintar amb pintura al tremp (témpera).


 5. Treball de color: harmonia

S'ha de fer una composició lliure basada en una harmonia simple o complexa, i pintar-la amb pintura al tremp (témpera).

                                   
5. Treball de simetria axial: possitiu-negatiu

S'ha de realitzar en dues parts, una per a una imatge amb rectes, poligonal,  i l'altra una forma
 lliure amb corbes, amb cartolina negra.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada