INFORMACIÓ PER A ALUMNES PENDENTS
ALUMNES AMB L'EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL DE 1r d'ESO 
(EPV I) PENDENT

ASSIGNATURA: EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I

 • Els alumnes que cursen l'assignatura d'EPV II al curs 2108-19 podran recuperar l'assignatura d'EPV I de 1r d'ESO si treuen un 6 de mitjana en la primera i en la segona avaluació.
 • Els alumnes que NO cursen l'assignatura d'EPV II al curs 2018-19 poden recuperar l'assignatura de 1r si aproven els treballs següents al llarg del curs 2018-19:
      1a Avaluació:
 1. Exercici lliure del punt com a textura: realitzar-lo amb compàs i a color.
 2. Exercici de mòduls sobre xarxa quadrada de 4cm de costat. Cada mòdul ha de ser una rajola quadrada amb dibuix geomètric senzill, i fet amb colors (retoladors o llapis de colors).
 3. Exercici lliure amb diferents textures. Al darrera s'ha d'explicar quines textures s'utilitzen i com s'han realitzat.
 4. Cercle cromàtic, a partir de la divisió de la circumferència en sis parts iguals, amb matís, lluminositat i saturació. Realitzat amb pintura al tremp (témperas).
        2a Avaluació:

     5. Exercici lliure d'harmonia cromàtica.
     6. Exercici lliure de contrast cromàtic.
     7. Exercici de simetria axial, eix vertical de simetria, amb efecte possitiu-negatiu realitzat           en cartolina negra sobre làmina.
     8. Treball sobre polígons estrellats a partir de la divisió de la circumferència en parts                 iguals: estrelles de 6, 7, 8 i 12 puntes. Acabats a color, amb llapis o retoladors.
 • Aquests treballs s'han de realitzar en làmina DIN A4 amb marge. El marge no pot estar retallat, ni la làmina manipulada. S'hauran d'elaborar amb el material adient.
 • S'han de presentar en les dates indicades al tauler del vestíbul del centre, abans de cada avaluació.
 • A continuació hi ha prou informació per realitzar els treballs.

   
CONTINGUTS DE GEOMETRIA PLANA 
(Atendre als conceptes mínims especificats per a 1r d'ESO)

Traçats geomètrics fonamentals:


1. MEDIATRIUS I BISECTRIUS
Resultado de imagen de bisectriu d'un angle

2. TRAÇAT DE RECTES PARAL·LELES I PERPENDICULARS:
3. COPIAR UN ANGLE:
4. DIVISIÓ GRÀFICA D'UN SEGMENT:
5. CIRCUMFERÈNCIA QUE PASSA PER TRES PUNTS NO ALINEATS
Resultado de imagen de circumferencia que passa per tres punts

6. TRIANGLE EQUILÀTER DONAT EL COSTAT:
Resultado de imagen de triangle equilater donat el costat

7. TRIANGLE RECTANGLE DONATS ELS CATETS:
Resultado de imagen de triangle rectangle donats els catets

8. QUADRAT DONAT EL COSTAT:
Resultado de imagen de triangle equilater donat el costat

 9. TRAPEZI ISÒSCELES DONADES LES BASES I L'ALTURA:
Resultado de imagen de trapezi isòsceles donades les bases i l'altura
10. ROMBE DONADES LES DIAGONALS:
Imagen relacionada


11. DIVISIÓ DE LA CIRCUMFERÈNCIA EN 6 PARTS IGUALS: ESTRELLA DE 6 PUNTES
Resultado de imagen de hexagon estrellat
 • Divisió de la circumferència en 7 pats iguals: heptàgon, i polígon estrellat de 7 puntes.:


 • Divisió de la circumferència en 8 parts iguals: estrelles i polígons estrellats de 8 puntes: amb la bisectriu de cadascun dels angles rectes determinem ela altres 4 vètrex de l'octàgon:


Resultado de imagen de division de la circunferencia

 • Divisió de la circumferència en 12 parts iguals: estrelles i polígons estrellats de 12 puntes:


 •     Des d'A, D, G i J s'ha de dibuixar un arc amb mida igual al radi de la             circumferència, trobant així els altres vèrtex de l'octàgon.Resultado de imagen de division de la circunferencia


Per a 2n i 3r d'ESO, a més :

 • Pentàgon inscrit en una circumferència: ho podràs trobar en aquest enllaç:
                                   https://www.youtube.com/watch?v=I6685SEB4mw
 • Enneàgon inscrit en una circumferència: ho podràs trobar en aquest enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=wJmhKQ37TSI

INFORMACIÓ PER ALS TREBALLS QUE S'HAN DE FER PER RECUPERAR : 1r d'ESO


1. Treball del punt

El treball s'ha de fer basat en el punt com a composició, per a demostrar la utilització correcta del compàs. S'hi ha daplicar color i repassar amb retolador i amb compàs. Aquí hi ha la informació donada en classe:

2. Treball de mòduls geomètrics:

 • El treball de modulació s'ha de fer sobre una xarxa de quadrats de 5cm de costat. El mòdul ha de ser senzill i anar girant en quatre posicions, sobre cadascuna dels seus costats. Aquí hi ha la informació donada en classe:3. Treball de textures:


El treball és una composició lliure en la que han d'aparèixer tots els tipus de textures treballats. És important fixar-se en la diapositiva que especifica quins són aquests tipus de textures.
 4. Treball de color: el cercle cromàtic

S'ha d'elaborar un cercle cromàtic com el fet a classe, amb la divisio de la circumferència en 6 parts, i afegint-hi les característiques del color:  el valor, el matís i la saturació. I s'ha de pintar amb pintura al tremp (témpera).


 5. Treball de color: harmonia

S'ha de fer una composició lliure basada en una harmonia simple o complexa, i pintar-la amb pintura al tremp (témpera).

                                   

5. Treball de simetria axial: possitiu-negatiu

S'ha de realitzar en dues parts, una per a una imatge amb rectes, poligonal,  i l'altra una forma
 lliure amb corbes, amb cartolina negra.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada